Category Archives: Tìm hiểu về da

Tìm hiểu về da là phần QUAN TRỌNG NHẤT khi các bạn bước chân vào ngành Da liễu thẩm mỹ!
Nhưng, lại được dạy sơ sài nhất, nhiều bạn có khi còn không cả biết cấu trúc da như thế nào?